Általános információ
Működés
Gazdálkodási Adatok
Hatósági Főosztály
Engedélyezési Főosztály
Szakértői Főosztály
Emisszió-kereskedelmi és Termékdíj Főosztály
Közérdekű Döntések
Közérdekű Adatok
Jogszabályok
Eljárási díjak, illetékek
Projektek és pályazatok
Ellenőrzések, vizsgálatok
Nemzetközi hulladékszállítás és zöldkommandó
Hirdetőtábla
Jogi Főosztály
Hulladéklerakási Főosztály
Dokumentumtár

Tájékoztatása a szerb-magyar határzárról és annak feloldásáról

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség tájékoztatja, hogy a részleges határzár elrendeléséről szóló 50/2015. (IX. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: 50/2015. (IX. 16.) BM rendelet) szerint 2015. szeptember 17. napjától a közbiztonság védelme érdekében a Magyarország és Szerbia közötti határszakaszon – valamennyi személy, jármű és szállítmány számára – Magyarország államhatára nem volt átléphető a Röszke–Horgos autópálya határátkelőhelyen, valamint a Röszke–Horgos közúti határátkelőhelyen.

A részleges határzár elrendeléséről szóló 50/2015. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról szóló, a belügyminiszter 51/2015. (IX. 20.) BM rendelete alapján, 2015. szeptember 20. napjától hatályát vesztette az 50/2015. (IX. 16.) BM rendelet 1. § a) pontja, ezért a továbbiakban a hulladékok szállításánál a Magyarország és Szerbia közötti határszakaszon az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint kijelölt Röszke határátkelőhelyet (Röszke–Horgos autópálya határátkelőhely) kell ismételten igénybe venni.

 

The National Inspectorate for Environment and Nature informs you, that Hungary’s Minister of Interior ordered with the Decree  No. 50/2015. (IX. 16.) a partial border closure at the Röszke-Horgos motorway border crossing station and at the Röszke-Horgos express road border crossing station on the 17th of September 2015 in the interest of the protection of public security. During the term of the partial border closure, the state border of Hungary was not available to passengers, vehicles and cargo for crossing on the border section between Hungary and Serbia.

The Paragraph 1, point a) of the Decree No. 50/2015. (IX. 16.) was repealed on the 20th of September 2015 by Hungary’s Minister of Interior with the Decree 51/2015. (IX. 20.) about the modification of the Decree No. 50/2015. (IX. 16.), thus the Röszke border crossing station (Röszke-Horgos motorway border crossing station) must be applied again as crossing station to waste shipments according to Annex 4 of the Governmental Decree No. 180/2007. (VII. 3.) on transboundary shipment of waste.

Minősítési engedély

A 2015. július 1. napján életbe lépő jogszabályváltozások következtében hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély, valamint minősítő okirat 2015. június 30-át követően nem adható ki. A korábban kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyek, valamint a minősítő okiratok az abban meghatározott ideig, de legkésőbb 2015. december 31-ig hatályosak.

 

A minősítési engedély iránti kérelem 2015. július 1-jétől nyújtható be az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez. A minősítési engedély iránti kérelem formanyomtatvány, valamint a kitöltési és módszertani útmutató letölthető az alábbi oldalon.

Jubilál a TeSzedd!

Immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre idén a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akció. Az országos szemétgyűjtéssel – amely május 15-17. között valósul meg – ebben az évben is csatlakozik hazánk a Let’s Clean Up Europe! (Tisztítsuk meg Európát!) elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez.

Magyarország legnagyobb önkéntes mozgalmának célja egyrészt megtisztítani az országot az illegálisan lerakott, eldobált szeméttől, másrészt erősíteni az emberekben a környezetünk iránti érzékenységet, hiszen a környezettudatos gondolkodásmód ma már természetes elvárásnak számít mindannyiunk felé. A kezdeményezéssel az önkéntességet, önkéntes tevékenységet is népszerűsíteni kívánja a lakosok körében a szervező OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság, valamint az akciónak komoly közösségépítő szerepe is van. Emellett a TeSzedd!-ben a középiskolás diákok részben teljesíthetik az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó kötelezettségeiket.

Az 5. TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akcióra május 7-én éjfélig lehet jelentkezni az akció weboldalán.

Ha tetszik a kezdeményezés, gyere és regisztrálj!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 4/2015. Főigazgatói utasítás a Főfelügyelőség bankszámlájára tévesen utalt összegek továbbutalásának, visszautalásának költségtérítéséről.

Tájékoztatás

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az új OKIR rendszer statikus web felületére (web.okir.hu)  folyamatosan feltöltésre kerülnek az OKIR rendszerrel kapcsolatos új információk – itt érhető el többek között az új KAR adatlapcsomag, valamint letölthető az ÁNYK is.

ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0005

szechenyi terv

Vissza nem térítendő támogatásban részesült az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség az Új Széchenyi Terv pályázatán, az Államreform Operatív Programon belül. A Főfelügyelőség az elnyert támogatást szervezeti megújításra használta fel. Javult az ellenőrzések hatékonysága, tovább fejlesztették  a  Zöld- Pont irodát, ügyfél centrikus és családbarát irodává. 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Programjában. Az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0005 azonosítószámon regisztrált pályázat a szervezetfejlesztést és a folyamatok megújítását tűzte ki célul. A Főfelügyelőség célja egy olyan hatékony szervezet létrehozása volt, ahol a döntések a megfelelő szinteken vannak, az ösztönzési rendszer, és a konfliktusok, problémák kezelése egységes.

Az elnyert vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően javult az ellenőrzés hatékonysága az Emisszió-kereskedelmi, a Nemzetközi Hulladékszállítási és Termékdíj osztályokon. Átalakult a Zöld- Pont iroda, ügyfél centrikus és családbarát irodává. Felülvizsgáltuk és aktualizáltuk az Ügyfél-és Iratkezelési Szabályzatot. A közigazgatásban már hosszú évek óta megbízhatóan működő teljesítménymérési és értékelési rendszer mellé a Főfelügyelőség elkészítette saját Önértékelési Jelentését és Intézkedési Tervét és ugyancsak a sikeres pályázatnak köszönhetően kidolgozott egy Esélyegyenlőségi Tervet.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségen abban bízunk,hogy a jövőben nemcsak a belső munka válik hatékonyabbá,hanem ennek köszönhetően az ügyfelek is elégedettebbek lesznek a hatóság munkájával.

TeSzedd!

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár negyedik alkalommal kerül megrendezésre.

A rendezvény célja az önkéntesség népszerűsítése mellett egyrészt, hogy az emberek szűkebb és tágabb környezete megtisztuljon az eldobált szeméttől, másrészt pedig a szemléletformálás, hogy minél több ember figyeljen oda környezetére, és minél kevesebbet szemeteljen.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által szervezett program idén nemzetközi porondon is bemutatkozik, hiszen Magyarország csatlakozik vele az Európai Bizottság Let's Clean Up Europe! (Tisztítsuk meg Európát!) elnevezésű projektjéhez is, amelynek keretében május 10-én 28 európai országban tartanak egyszerre a TeSzedd!-hez hasonló szemétgyűjtési akciókat.

Ha tetszik a kezdeményezés, gyere és regisztrálj!

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 82/A § (3) bekezdése módosult 2014. február 15-ei hatállyal. Ennek megfelelően a felügyeleti díjat 2014. évben az alábbiak szerint kell megfizetni 2014. február 28-ig:

-            hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000 forint,

-            a nyilvántartásba vételhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 25 000 forint.

-            A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély jogerőre emelkedését vagy a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül.

Felhívás

 

Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozásában adatszolgáltatásra kötelezettek figyelmébe:

 

2013. évről szóló adatszolgáltatás követelményei

Közlemény

Tisztelt Ügyfeleink!

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1. napjától az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) elnevezése Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségre (OKTF) módosul.

A Magyar Közlöny 211. számában megjelent jogszabály módosítások alapján 2014. január 1. napjától hatályba léptek azon kormányrendeletek, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatásköröket módosítják.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a Főfelügyelőség a vízügyi hatáskörökben a feladatellátást az Országos Vízügyi Hatóság (székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.), mint jogutód szervezet részére átadta.

Bármilyen hatáskör módosulást érintő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre.

SZOMORÚ ÉVFORDULÓ

SZOMORÚ ÉVFORDULÓ

Három éve, 2010. október 4-én történt Magyarország legsúlyosabb ipari és ökológiai katasztrófája. Ajka közelében, Kolontár községnél átszakadt a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. ajkai timföldgyára X-es zagytározójának gátja, és a kizúduló több mint egymillió köbméternyi vörösiszap elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit.

A katasztrófa következtében tíz ember vesztette életét, több mint kétszázan megsérültek. A folyékony vörösiszap mintegy ezer hektárnyi földterületet szennyezett. Kolontáron, Devecserben és Somlóvásárhelyen több mint 300 ház vált lakhatatlanná, a többségüket le kellett bontani. Az ingó és ingatlan vagyonban keletkezett lakossági kár csaknem egymilliárd forintot tett ki.

A kormány a károsultak támogatására létrehozta a Magyar Kármentő Alapot, az ebben összegyűlt több mint kétmilliárd forintot Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely fejlesztésére, új munkahelyek teremtésére és a lakókörnyezet élhetőbbé tételére fordították, fordítják.

Az érintett települések lakói örökké emlékezetükbe vésték e napot, melyen hazánk legnagyobb ipari és ökológiai katasztrófája történt.

Kolontáron az évforduló alkalmából ma csendes megemlékezést rendeznek: szentmisét tartanak, majd a polgármester mond beszédet, amelyet fáklyás felvonulás követ.

A mai napon emlékezzünk meg mi is a tragédia áldozatairól,

a derékba tört életekről, a romokba dőlt álmokról.

 

A mai napon 12 óra 30 perckor az évforduló alkalmából az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség valamennyi dolgozója egy perces néma megemlékezést tartott székhelyén.

A Kaposvári cukorgyár üzemi területén történt baleset

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (DÉDU-KTVF) szeptember 24-én érkezett bejelentés a Kaposvári Cukorgyár üzemi területén történt balesetről, melynek következtében vinasz került a Kisgát patakba, majd a Kapos folyóba. A DÉDU-KTVF azonnal a helyszínre vonult, és mintákat vett, melyek kiértékelése folyamatban van. Az esemény következtében szükségessé vált intézkedéseket a hatóság megtette, valamint eljárásokat indított, melyek következtében nagy összegű bírság kiszabására került sor, illetve amennyiben indokolt, további szankciókra is sor kerülhet. A Felügyelőség az okozott kár felmérése érdekében szükség szerint tényfeltárásra fogja kötelezni a Kaposvári Cukorgyárat. 

Észlelve az illetékességi területét elérő szennyezést, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KÖDU-KTVF) az I. és a II. kárelhárítási fokú készültséget majd a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság III. fokú készültséget rendelt el. A KÖDU-KTVF vélelmezhetően a Kisgát patak irányából sodródó haltetemeket észlelt, majd vízmintavétel történt a területen, melynek helyszíni eredményei nagyon alacsony oldott oxigént, valamint oxigén telítettséget állapítottak meg, további laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak. Becsült halpusztulás mértéke: 200-500 kg. 

A Felügyelőség hozzájárult, hogy a Sió csatorna zsilipjén keresztül vizet engedjenek a Balatonból. 2013.09.28-án 17:00 órakor nyitották meg és 2013.09.30-án reggel 7:00 órakor zárták el a zsilipeket. A tisztításra használt vízmennyiség 2013.09.30-án utolérte a szennyeződéssel érintett szakaszt és Simontornyánál 20 cm-t emelkedett vízszint. 

Te szedd akció

Az Országos Zöldhatóság is szedi


Az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, valamint a Közép- Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közel kétszáz fővel vesz részt, munkatársakkal, családtagokkal Budapestről az országos Te Szedd mozgalomban!  A két hatóság Siófok Balaton partját szándékoznak megtisztítani a szeméttől és a hulladéktól. Úgy gondoljuk, hogy a magyar tengert is óvni kell, hogy minél több turisztikai látogató véleménye az legyen, ide érdemes visszajönni, mert tiszta és rendezett a part szakasz.
Hisszük, hogy ezzel példát mutatunk azoknak, akik helyett mi szedjük össze a szemetet, és elgondolkodnak azon, hogy legközelebb eldobják vagy ne.
Bízunk abban, hogy a környékbeli lakosság minél több számban csatlakozik mellénk.
Nekünk nem csak a főváros, hanem a vidék is fontos.
Találkozzunk a hozzánk csatlakozókkal 10 órakor a siófoki hajóállomáson.


Tolnai Jánosné Dr.
főigazgató
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. augusztus 27. napján megjelent 140. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, amely változásokat tartalmaz a hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezése tekintetében, valamint a hulladékjegyzék főcsoportjait, alcsoportjait es az egyes hulladéktípusokat illetően. A rendelet a kihirdetését követő 8. napon, azaz 2013. szeptember 4. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet.

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. augusztus 28. napján megjelent 141. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2013. augusztus 29. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet.

Te szedd akció


Szeptember 14-én szombaton ismét szemétszedésre hívják a szervezők az egész országot. Idén már harmadik alkalommal rendezik meg a Te Szedd! Összefogás a Tiszta Magyarországért elnevezésű, országos méretű akciót.

A rendezvény célja, hogy összefogja azokat a lakosokat, akik tenni szeretnének azért, hogy tisztább környezetben éljünk, ezért egy napot arra szánnak, hogy megtisztítják lakóhelyüket és környékét a gazdátlan szemétkupacoktól.

Ha te is úgy érzed, itt az ideje, hogy felvedd a kesztyűt, akkor jelentkezz!

Tájékoztatás

Nyáron sem unatkozik a zöldkommandó

 

Roncsautó-bontó telepen, sétahajón, használt hulladék olajokkal foglalkozó cégnél, valamint gumihulladék-hasznosítással foglalkozó cég telephelyén és egy illegális kaktusz telepen razziázott az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség. Az összehangolt akciót 2013. augusztus 6-14. között hajtotta végre az országos zöldhatóság az illetékes felügyelőségekkel közösen. Az ellenőrzések eredményeként a hatóság három esetben azonnali hatállyal megtiltotta, egy alkalommal pedig megakadályozta a jogsértő, illetve környezetszennyező tevékenységet.

 

Egy lengyeltóti roncsautókkal kapcsolatos bontási, előkezelési tevékenységgel foglalkozó cég telepén tartottak ellenőrzést a Főfelügyelőség és a dél-dunántúli zöldhatóság munkatársai augusztus 6-án. Az akció során kiderült, hogy a helyszínen szabálytalanul, rendezetlen körülmények között tárolják a hulladékokat, ráadásul a szükséges nyilvántartások is hiányoztak. Az illetékes felügyelőség – engedélytől eltérő működés miatt – azonnali hatállyal felfüggesztette a vállalkozás tevékenységét.

 

Lakossági bejelentésre vonult ki a hatóság egy, a Duna budapesti szakaszán közlekedő sétahajóra augusztus 7-én. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársai a helyszínen azt tapasztalták, hogy a hajó konyháján dolgozó személyzet a keletkező konyhai hulladékot a menetidő alatt többször is a Dunába ürítette. A Felügyelőség a további környezetszennyezést megakadályozta, és megtette a szükséges hatósági intézkedéseket.

 

Egy fülöpházai, használt hulladék olajok kezelésével és értékesítésével foglalkozó cég telephelyén razziázott a Főfelügyelőség az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel közösen, augusztus 8-án. A helyszínen kiderült, hogy a cég a keletkező szennyvizet az erdőbe vezeti. Az ellenőrzésen arra is fény derült, hogy a cég illegális nemzetközi hulladékszállítási tevékenységet folytat, érvényes engedélyük nincs, és a hulladékokra vonatkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségüket sem teljesítették. A hatóság megtiltotta a cég tevékenységét és lefoglalta az iratokat.

 

Marcaliban, egy gumihulladék-hasznosítással foglalkozó céget ellenőrzött a Főfelügyelőség és a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség augusztus 8-án. A helyszínen kiderült, hogy a cég nem tartja be a hulladékgazdálkodási engedélyében foglaltakat, szabálytalanul tárolja a gumihulladékot, aminek származása ráadásul bizonytalan, és a nyilvántartása is hiányos. Emellett az üzemcsarnok csapadékvizeinek elvezetését sem oldották meg megfelelően. A helyszínen tapasztalt szabálytalanságok miatt a Felügyelőség megtiltotta a cég hulladékgazdálkodási tevékenységét.

 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a Főfelügyelőséggel, valamint a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakembereivel közösen csapott le egy fóti illegálisan működő kaktusz telepre és kereskedésre, ahol 800 m2 területen, 3000 tálcányi kétes eredetű és zömében természetvédelmi oltalom alatt álló kaktuszt találtak. A rajtaütésen a hatóságok képviselői a kaktuszok illegális nagyüzemi termesztését, illetve kereskedelmét tárták fel. Az eddigi adatok szerint az illegális kaktusz telepnek semmilyen szükséges engedélye nem volt a növények behozatalára, termesztésére és értékesítésére. A kaktuszok származása is kétes, az eddigi adatok alapján Kínából és Thaiföldről szerezték be a termesztők. A kaktuszok postai úton érkeztek Magyarországra, majd itt tovább termesztették és hazánkban, illetve az Európai Unióban, valamint azon kívül egyaránt értékesítették a növényeket. A lefoglalt kaktuszok piaci értéke több százmillió forintra tehető. A cég székhelyén a hatóságok egy vörös farkú boát is találtak, amelyre nem volt veszélyes állat tartási engedély. A zöldhatóság azonnal intézkedett, és a boát Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el.

Tájékoztatás

Tájékoztató egynyári öntözési lehetőségről

 

Az aszály okozta károk megelőzésére, illetve mérséklésére lehetőséget nyújt az egynyári öntözési engedély alapján történő öntözés. Az öntözés vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végezhető.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2.§ 10a. pontja alapján egynyári öntözésnek minősül az egy öntözési idényben, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, maximum 120 mm/ha (1200 m3/ha) öntözővíz kijuttatása, legfeljebb 100 ha nagyságú területre.

Az egynyári öntözési engedély iránti kérelmet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnél kell benyújtani.

Egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély abban az esetben adható, ha a kérelemben megjelölt, ugyanazon helyrajzi számú területre, illetve ugyanazon helyrajzi számú területen belüli részterületre öt éven belül egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély kiadására nem került sor.

Az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelemhez a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. számú mellékletének IV/A. pontja alapján a következőket kell mellékelni:

1.) Műszaki leírás:

a) a vízkivétel helye: az öntöző- vagy belvízcsatorna és az annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése,

b) az öntözendő terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos lehatárolása,

c) az öntözés módja és megvalósítása, valamint az öntözendő terület nagysága, növénykultúrája,

d) a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és az üzemelés napi leghosszabb időtartama;

2.) Egyszerűsített talajvédelmi terv a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 3.3. pontja alapján.

3.)  Terület feletti rendelkezési jog igazolása. Amennyiben a tulajdoni lap másolat szerint a terület tulajdonosa nem az engedélyes, akkor az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolása (hozzájáruló nyilatkozat, stb.) is szükséges.

4.) A felszíni víz tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének hozzájáruló nyilatkozata a vízkivételhez és nyilatkozata arról, hogy az öntözéshez kivett vízmennyiség érzékelhető vízszintcsökkenést nem okoz.

5.)  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 13. melléklete szerinti - hiánytalanul kitöltött- adatlap.

6.) A közművek kezelőivel, üzemeltetőivel egyeztetni kell és az arról készült egyeztetési jegyzőkönyveket és hozzájáruló nyilatkozataikat be kell nyújtani.

Az egynyári öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendeletben meghatározott, öntözés esetére szolgáló hasznosítási idényt követő hónap végéig hatályos (október 31-ig).

A hasznosítási idény öntözés esetén április 15. napjától szeptember 30. napjáig tart.

A Felügyelőség vízügyi eljárásának igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének I. 28a. pontja alapján 5.000,- Ft. Az eljárásba szakhatóságként bevont talajvédelmi hatóság igazgatási szolgáltatási díja 33 000,- Ft

Tárgyi engedélyezési eljárás ügyintézési határideje a vízgazdasági hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján 2 hónap. Az ügyintézési határidőbe nem számítanak be a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (3) bekezdésében foglaltak.

 

Közlemény

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely munkaszüneti nap, így Hivatalunknál 2013. július 1-én a munkavégzés szünetel.

Határozat

M44 gyorsforgalmi út Kecskemét-Tiszakürt közötti szakasz környezetvédelmi engedély módosítás

Hulladéklerakási járulék

FIGYELEM!

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. augusztus 28. napján megjelent 141. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2013. augusztus 29. napján lépett hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet.

A fentiekre tekintettel az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) a hulladéklerakási járulék megfizetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

A hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-a értelmében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) részére az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a kötelezett a járulékot átutalással fizeti meg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel érintett negyedévet.

A Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.

Az OKTVF felhívja a T. Ügyfelek szíves figyelmét, hogy a hulladéklerakási járulékfizetésre kötelezettek a járulékot az OKTVF Magyar Államkincstárnál vezetett

10032000-00287261-30006016 számú fizetési számlájára

történő átutalással fizessék meg.

Figyelem! A fenti számlaszám kizárólag hulladéklerakási járulék befizetésére szolgál!

(Amennyiben NEM hulladéklerakási járulékot kívánnak fizetni az OKTVF részére, akkor a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000 00287261 00000000 számú számlánkra kérjük az utalást.)

Külföldről történő utalás esetén a számlaszámunk:

IBAN szám: HU44 10032000 00287261 00000000

SWIFT kód:     MANEHUHB

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a befizetéssel érintett negyedévet, valamint a hulladéklerakási járulékfizetésre kötelezett KÜJ számát.

Mezőgazdasági célú öntözéssel kapcsolatos jogszabályváltozás

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a talajvízből történő mezőgazdasági célú öntözési tevékenységre vonatkozó jogszabályok módosítása várható, az ügyfelekre nézve kedvezőbb szabályok megalkotásával, amelyek a folyamatban lévő ügyekre is kihatással lehetnek.

 

Fentiekre tekintettel az ilyen vízi létesítmények engedélyezésével kapcsolatban hivatalból indult és folyamatban lévő eljárások során a területileg illetékes felügyelőségek egyrészt a vonatkozó jogszabályok, másrészt a módosító jogszabályok hatályba lépésére irányadó szabályok figyelembe vételével járnak el.


2013.03.07

Oldalunkat éppen 15 látogató használja. Copyright 2012 - 2015 ©   :::  Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség  :::  Minden jog fenntartva!